Nevidím co vidíš ty, ani nevím ,co víš ty.
/Peter Chelsom a Adrian Dunbar/

Červen 2009

Lady Diana

27. června 2009 v 16:20 | Renka |  Osobnosti nášho života
Lady Diana

Diana Frances Spencerová, známá často, ač chybně, jako Princezna Diana, (1. července 1961 Sandringham - 31. srpna 1997 Paříž) byla první manželkou následníka britského trůnu prince Charlese a matkou jeho dvou synů. Po svém rozvodu se soustředila na charitativní práci pro Červený kříž a zejména na boj proti AIDS a pozemním minám. Ve své době patřila mezi nejznámější a nejpopulárnější světové osobnosti. Spolu se svým tehdejším přítelem Dodim al-Fayedem zahynula při automobilové nehodě, jejíž příčiny se později staly předmětem spekulací a konspiračních teorií.

Služba ostatním lidem

Od zasnoubení s princem Charlesem v roce 1981 až do své smrtelné automobilové havárie v roce 1997 byla Diana jednou z nejznámějších žen po celém světě. Během svého života byla často označována za nejvíce fotografovanou osobu na zemi. Po rozvodu s Charlesem Diana usilovala o vytvoření svého nového veřejného postavení a působení. Bojovala proti nášlapným minám, navštívila Bosnu a Angolu a také pokračovala ve své práci v organizaci na pomoc lidem postiženým AIDS a v charitách pro děti.

Charitativní činnost

Lady Diana navštěvovala nemocnice, utěšovala nemocné a převzala ochranu nad několika charitativními organizacemi. Diana také zorganizovala veřejnou dražbu 79 oděvů posbíraných za celých 15 let, které prožila po boku prince Charlese; veškerý výtěžek pak věnovala charitě.

Minová pole

V lednu roku 1997 navštívila Angolu, kde sloužila u mezinárodního červeného kříže jako VIP dobrovolník. Šla na návštěvu do nemocnice k lidem, kteří přežili výbuch nášlapné miny, účastnila se projektu "uvědomění si nebezpečnosti min okolo domovů a vesnic".
V srpnu 1997 odjela do Bosny a celým světem proletěla fotografie princezny ve vojenské bundě a helmě, procházející se po minovém poli. Její zájem o miny byl zaměřen převážně na zranění jimi způsobená, a to nejvíce na dětech, která stále přibývají, i když válka už dávno skončila.
Princeznina snaha ovlivnila v lednu 2005 Organizaci spojených národů (OSN), která vehementně apelovala na národy jako producenty velkého množství min. Čína, Indie, Jižní Korea, Pákistán, Rusko i USA podepsaly Ottawskou smlouvu, která zakazuje výrobu a užití protipěchotních min.

AIDS

Další fotkou, která obletěla svět v dubnu roku 1987, byla Lady Diana sedící na posteli člověka nakaženého virem HIV a hladící mu ruku. Chtěla tak ukázat světu, že tito lidé si nezaslouží žádnou izolaci a opovržení, ale soucit a vlídnost ostatních. Zároveň tak dala trpícím naději na lepší život i s nemocí a podařilo se jí změnit názor a pohled veřejnosti. Diana podnikala také tajné návštěvy v nemocnicích u smrtelně nakažených pacientů AIDS. Tyto výlety byly médiím skryty.

Dianina smrt

Pozdě v noci 30. srpna 1997 opustila se svým milencem Dodim Al-Fayedem hotel Ritz v Palace Vendome v Paříži a snažila se uniknout devíti francouzským novinářům, kteří ji pronásledovali. Krátce po půlnoci v neděli 31. srpna vjelo auto do tunelu poblíž Place de l´Alma. Řidič byl podle jedné z verzí opilý a při útěku bulvárním novinářům jel rychlostí 95-110 km/h, čímž překročil povolenou rychlost. Jiná verze hovoří o zavraždění Diany za užití oslnění řidiče automobilu prudkým světlem a vyvoláním následné havárie[zdroj?]. Automobil značky Mercedes narazil do zdi na pravé straně, odrazil se a čelně narazil do třináctého z pilířů, který podpíral střechu tunelu.
Dodi al Fayed a Henri Paul byli mrtví hned na místě nehody. Lady Diana ležela uvězněná pod troskami auta. Poté, co ji záchranáři stabilizovali a odvezli do nemocnice, se zjistilo, že její zranění jsou příliš rozsáhlá. Její srdce bylo přemístěno z levé na pravou stranu hrudníku s rozřízlou plicní tepnou. I přes operaci museli lékaři nakonec konstatovat Dianinu smrt.
Lionel Jospin (francouzský premiér), Bernadette Chirac (manželka prezidenta Jacquese Chiraca) a Bernard Kouchner přišli vzdát princezně poslední poklonu. Do Anglie tělo převezl princ Charles a Dianiny dvě sestry.

Pohřeb a místo posledního odpočinku

Dianina smrt byla provázena neobyčejně hlubokým a rozsáhlým smutkem celého světa. Pohřeb se konal 6. září ve Westminsterském opatství.
Na její pohřeb přišly truchlit tři miliony lidí nejen z Londýna a poslední rozloučení sledovalo dvě a půl miliardy diváků ve 187 státech. Více než milion kytic bylo přineseno a položeno před práh Kensingtonského paláce. Elton John také přetextoval svou baladu "Svíce ve větru" a věnoval ji zesnulé. Nad vjezdem do tunelu, kde Diana zemřela, je postaven památník Plamen svobody (The Flame of Liberty).
Diana je pohřbena v Althorp Park, ve svém domově v Northamptonshire, na malém ostrůvku uprostřed jezera známém jako The Oval. Cestu k jezírku lemuje 36 dubů, podle jejího věku v době smrti. Místo stráží čtyři černé labutě. Blízko také stojí starobylé arboretum, které chrání před sluncem stromy zasazené princem Williamem, princem Harrym, dalšími členy rodiny i princeznou samou.
Matka Tereza

27. června 2009 v 15:31 | Renka |  Osobnosti nášho života

Nedá mi nespomenúť si na svoj vzor lásky a porozumenia na Matku Terezu.Keby takých ľudí ako bola ona bolo viac,celý svet by sa zaplnil láskou k blížnemu...


Matka Tereza

Mary Tereza Bojaxhiuová se narodila 26. srpna 1910 ve Skopje, v bývalé Jugoslávii. Pocházela z měšťanské rodiny, která se zabývala obchodem. Matka Tereza měla dva sourozence. Počátečního vzdělání se dětem dostalo při kostele Posvěceného srdce. Potom přestoupily do nekatolických státních škol. Jejich náboženské vzdělávání však bylo stále prohlubováno, a to jak ve farnosti, tak doma. Matka měla dalekosáhlý vliv na malou Agnes (toto jméno matka Tereza dostala při křtu), obzvláště pak na její duchovní život. Otec zemřel Agnes, když jí bylo teprve sedm let. Ve 12 letech matka Tereza poprvé pocítila touhu stát se řeholnicí.

Matka Tereza se dozvěděla, že v Bengálsku působí řád řeholních sester, které pracují především na poli vzdělávání. Tyto loretánské sestry byl členky mezinárodního řádu. V 18 letech matka Tereza uslyšela vnitřní hlas, který ji nabádal, aby opustila rodinu a stala se misionářkou. Tak v listopadu 1928 nastoupila na loď do Indie a o sedm týdnů později dorazila do Kalkaty. Svou rodinu a přátele již nikdy nespatřila.

Bengálská Tereza
V Kalkatě strávila pouze několik dní, protože byla vyslána do loretánského noviciátu v horské oblasti Dárdžiling. V té době byl Dárdžiling nejvýznamnějším centrem britského vzdělávání v Indii. Agnes se musela učit anglicky a také si musela vybrat některý z indických jazyků, začala tedy studovat bengálštinu a pochytila i něco z hindštiny. Po dvou letech byl noviciát ukončen a sestra Tereza byla poslána učit do školy sv. Marie, která patřila k loretánskému klášteru, na kalkatském předměstí v Entally.

V době 2. světové války bezpočet rodin opouštělo Kalkatu. Sestra Tereza složila roku 1939 závěrečné řeholní sliby a stala se z ní matka představená. Poté, co ve škole sv. Marie onemocněla ředitelka, převzala matka Tereza její místo.

Roku 1947 přijala indické občanství. Bylo to krátce poté, co byla vyhlášena nezávislost Indie od britské nadvlády. 17. srpna roku 1948 pak opustila Entally. Otec van Exem, se kterým se poprvé setkala roku 1944 a který byl určen za jejího zpovědníka a zároveň byl jejím rádcem a průvodcem, jí poradil, že pro práci ve slumech je nezbytný jistý lékařský výcvik. Proto se matka Tereza vydala k sestrám z Lékařské misie v Patně, v sousedním státě Biháru. Zde absolvovala několikaměsíční kurz ošetřování, aplikace léků a nemocniční práce, pomáhala při porodech, úrazových a chirurgických případech.

Misionářky lásky
Po svém návratu z Patny roku 1948 bydlela matka Tereza zpočátku u malých sester chudých. Otec van Exem si brzy uvědomil, že potřebuje být blíž motijhilskému slumu, a tak spolu s otcem Henrym začali hledat vhodnější místo, kde by mohla bydlet. Místo se našlo u bratrů Gomesovýchna ulici Creek Lane, jejichž třetí poschodí bylo volné. Bratři odmítali přijmout jak nájemné, tak peníze za stravu a bezpočet věcí, které jí poskytli v jejích začátcích. Když se vrátila z Patny, začala hledat matka Tereza budovu pro klášter pro své misionářky lásky. Řád založila v roce 1949 v Kalkatě. Od samého počátku měla jasnou představu o tom, jak postupovat. Podle jejich konstituce musí sestry chodit stejně jako Ježíšovi učedníci ve dvojicích, když jdou za nemocnými, malomocnými nebo se ujímají lidí, dokonce i opilců, na ulicích. Ve dvojicích chodí také z důvodu jejich bezpečnosti, i když vlastně žádnou ochranu nepotřebují. Už z dálky je totiž lidé poznávají, a kamkoli přijdou, tam mají respekt. Hlavním důvodem je, že jsou stejně chudé jako kdokoli jiný a že jednají s chudými jako se sobě rovnými.

Asi tři týdny poté, co se matka Tereza přestěhovala na Creek Lane, se k ní připojila její první postulantka a v průběhu několika málo měsíců vzrůstal počet mladých žen, které přicházely, aby se k nim připojily. Většina z nich bývala jejími studentkami ve škole sv. Marie.

Činnost misionářek lásky se postupně rozšířila. Během prvních deseti let působila tato komunita v Kalkatě, což bylo přesně podle církevního práva, které zakazuje, aby organizace působící méně než deset let otevírala nové domy mimo diecézi. Matka Tereza dostala svolení otevřít svůj první dům mimo Kalkatu až v roce 1960. O pět let později došlo k otevření prvního domu mimo Indii, a to ve Venezuele. A poté už následovala místa po celém světě. Misionářky lásky otevřely v Indii tzv. Šišu Bhavan, což je obecný název pro mnoho dětských domovů. Obvykle jsou situovány do blízkosti jejich klášterů, protože nedonošené a nemocné děti potřebují stálou péči. Jejich věk se pohybuje od nemluvňat až po sedmileté děti. Misionářky lásky mají dnes okolo 4000 řeholnic.

Matka Tereza získala Nobelovu cenu za mír v Oslu roku 1979. Zajímavý byl její názor na potrat, který pronesla i při příležitosti převzetí Nobelovy ceny. Věřila, že největší zhoubou míru není válka, ale potrat. Potrat je přímá válka, vražda spáchaná samotnou matkou. Stejně jako římskokatolická církev byla matka Tereza přirozeně i proti antikoncepci. Zemřela v roce 1997. 19. Října 2003 byla ve Vatikáně blahořečena.Nestačí říci: "Miluji."
Musíme tuto lásku
vložit do konkrétních skutků.
Musíme milovat,
až to bolí!
(Matka Tereza)


NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele -
to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.

(Matka Tereza)


"Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?"Vspomienka na Michela Jacksna

27. června 2009 v 14:31 | Renka |  Osobnosti nášho života

Dňa 25.6.2009 /vo štvrtok/ nás opustil kráľ hudby ,prirovnávaný Elvisovi Praesleymu ,hudobná hviezda Michael jackson.Vspomeňme si na jeho úžasnú tvorbu a venujme mu prosím tichú vspomienku.....

Michael Jackson

Michael Jackson (29. srpna 1958, Gary, Indiana - 25. června 2009, Los Angeles, Kalifornie) byl americký popový zpěvák a skladatel černošského původu.
Pocházel z devíti sourozenců a svou hudební kariéru zahájil již jako chlapec. Počátkem 60. let jeho starší bratři vystupovali v sourozenecké skupině a Michael se k nim přidal v roce 1964. Brzy se stal jako nejmladší leadrem skupiny The Jackson 5.
Michael Jackson se prosadil jako skladatel, zpěvák a tanečník. V tanci přišel se zvláštním tanečním krokem, kdy divák má pocit, že tanečník kráčí vpřed, ve skutečnosti ale kráčí pozpátku - Moon walk (měsíční chůze).
Příčinou úmrtí bylo selhání srdce.Hairtalk Extensions

23. června 2009 v 23:34 | Renka |  Moja práca - môj koníčekVlásky ešte dostriháme a dofarbíme k potrebnému odtieňu.

A toto je výsledok:


Mace-up

23. června 2009 v 17:36 | Renka |  Moja práca - môj koníček

Henna a dočasné tetovanie hennou

21. června 2009 v 16:31 | Renka |  Moja práca - môj koníček
V lete môžeme využiť techniku zdobenia tela hennou.Toto dočasné tetovanie sa môže dopňlňať technikou crystal tattoo a body art /štrasová technika/.Dočasné tetovanie vydrží cca 3 dni až 3 týždne.Záleží od niekoľkých faktorov :druhu pokožky, ako často sa budete sprchovať či kúpať a aké prostriedky pri tom používate.Táto technika je šetrná a aby ste sa vyhli alergickým reakciám,je nutné vyskúšať druh henny aj lepidlo na kúsku pokožky na vašom tele.Je to špeciálny druh lepidla ,ktorý v drogériách nedostanete zakúpiť.Henna prírodná nikdy nie je čiernej farby!Je prifarbovaná.Ak Vám teda niekto urobí dočasné tetovanie hennou a budete ju mať do oranžova či tmavo-hnedú ,neurobil chybu !Použil pravú hennu ,ktorá skutočne zafarbuje pokožku do oranžova až tmavo-hneda.Táto farba je však rovnako krásna ako čierna.Touto technikou sa zdobí celé telo a v lete je to krásna dekorácia tela.

Vtipy zo života

6. června 2009 v 12:35 Humor a zábava

Hovorí manžel manželke:
"Mam kvadratickú chorobu."
"A to je preboha, aká?"
"Mam chuť na druhu."

-
Totálne ožratý chlapík ide z krèmy, urobí dva kroky a spadne do
mláky.
Ihneď sa postaví, odpľuje si a hovorí:
"Pojebaný mikrospánok ..."

-

Viete, kto je to tieňová svokra?
Matka vašej milenky.

-

Čo je absolútna staroba?
Keď vychádzate z múzea a spustí sa alarm.

-

Čo dostane baník po smrti?
Tri dni voľna a šup zase pod zem!

-

Blondínka píše list z nemocnice:
"Milý darca, ďakujem Ti za srdiečko. Dúfam, že sa uzdravuješ
rovnako rýchlo, ako ja."

-

Do elektricky nastúpil opilec, zavesil sa na tyč a spustil:
"Vy všetci tu napravo ste kokoti! A vy naľavo ste všetci zlodeji!"
Dovoľte, ja som v živote nič neukradol.
"Tak si kokot a presadni si doprava!"

-

Babička ráno vraví svojmu dospievajúcemu vnukovi:
"Vnúčik môj, zase som vo sne lietala na motorke a vznášala sa
ako na vlnách.
- Babí, - hnevá sa vnuk - koľko ráz ti mám
opakovať, že tvoje tabletky sú v tej druhej krabici!


-
Zastaví policajt auto a pýta si doklady...
Pozerá, obracia, pozrie na vodiča: Meno a adresa?
A vodič: A ten čo vedel čítať už u vás nerobí??

Perličky zo súdnych siení....

6. června 2009 v 12:13 Humor a zábava


K rodinnej bitke došlo potom, keď syn predstavil rodine nevestu a babička
utrúsila: "To vás Pán Boh trestá za to, že sa
nemodlíte."
-----------------------------------------------------------
K nadmernému užívaniu antikoncepčných prípravkov nútil svoju manželku preto, aby neprišla do iného stavu so susedom.
-----------------------------------------------------------
Nepriznávam sa k otcovstvu dieťaťa, pretože menovaná mala styky s
podobnými, ako som ja.
-----------------------------------------------------------
Stýkali sme sa spolu dlhšiu dobu a ja netvrdím, že sú všetky tri
deti jeho, ale bolo by slušné, aby si aspoň jedno vybral.
-----------------------------------------------------------
Netušila, že je mŕtvy. Vyzeral totiž normálne ako keď sa vrátil z krčmy.
-----------------------------------------------------------
Z očí som mu vyčítala strach a niekoľko rumov.
-----------------------------------------------------------
Prehlasujem na čisté svedomie, že Jaroslav bol u mňa celú noc, ale ak
spal u Boženy, tak to mu nedarujem a môžete si to škrtnúť aj s alibi.
-----------------------------------------------------------
Na svoju obhajobu uviedol, že ju po prvý raz udrel preto, že
nepriznala, že mu bola neverná, a druhý raz preto, že sa mu k nevere priznala.
-----------------------------------------------------------
Za celú dobu, čo s ňou spávam, som jej vrazil trikrát facku, a to
vždy preto, že mi bola neverná so svojím manželom.
-----------------------------------------------------------
Manžel ma doma bil. Keď som mu povedala, že to pôjdem dať k súdu,
tak mi povedal, nech idem hoci aj do riti.
Tak som tu.
-----------------------------------------------------------
S priebehom manželstva nie som spokojná. Odporca len zaberá miesto v posteli niekomu, kto by si to viac zaslúžil.
-----------------------------------------------------------
Pohlavný styk ma bavil, ale to vyšívanie veľmi nie. A preto náš vzťah na
týchto záľubách stroskotal.
-----------------------------------------------------------
Pokiaľ sa jedná o dôvody väzby, tak k tým sa nechcem vyjadrovať, ale veľmi sa mi tam nechce.
-----------------------------------------------------------
Sťažnosť si podávam, vo väzbe už nechcem byť, pretože tu nie je už ani
Horváth, ani Holub.
-----------------------------------------------------------
Na otázku, či si nechce podať sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby,
uviedol: "Nechcem, mne je tu dobre."


Poučeniu som rozumel, ale nie veľmi.
---------------------------------------------------------
Nepoznám paragrafy ako trebárs advokát, pretože som slušný a čestný
človek.
----------------------------------------------------------
Pri stánku so zdravou výživou som vypil asi štyri vodky.
----------------------------------------------------------
Obvinený priznáva, že nakupoval doláre. Na svoju obhajobu uvádza, že
chcel skúpiť všetky doláre, aby Američania nemali na zbrojenie.
----------------------------------------------------------
Kradnem veľmi nerád, ale často.
----------------------------------------------------------
Nič som neurobila, nič som neukradla, prosím vás, už sa to viackrát
nestane.
----------------------------------------------------------
Poškodený bol smrteľne zranený a jeho liečenie potrvá 6 až 7 dní.
----------------------------------------------------------
Snažil som sa hliadke vysvetliť, že som toho veľa nevypil, ale asi
mi pre podnapilosť nerozumeli.
----------------------------------------------------------
U menovaného bolo nájdené väčšie množstvo pornografických materiálov; ich časť bola ponechaná na stanici pre ďalšie využitie...
----------------------------------------------------------

Horoskop - podľa kvetín

6. června 2009 v 12:04 O ženách
Charakterizuje vás kvetinka.Podľa dátumu narodenia si pozrite
ku ktorej kvetinke patríte.


Iris 1.-10.1.
Je húževnatý a má dobré organizačné schopnosti. Nepodlieha pesimizmu a vie si poradiť v zložitých situáciách. Prevláda u neho rozum nad citom.Získáva si dôveru a obdiv druhých, pretože ich dokáže povzbudiť a dať im vždy novú nádej. V láske vyhľadáva partnera, ktorý mu pomôže realizovať jeho sny, túžby a želania.


Astra 11.-20.1.
Vyniká svojou inteligenciou, intelektom a racionálnym zmýšľaním. Svoj život dobre plánuje a organizuje. Je praktická a rozvážna. Pracuje svedomite a presne. V láske je verná a spoľahlivá. Hľadá partnera, ktorý jej rozumie, je citlivý a temperamentný.


Gerbera 21.-31.1.
V styku s druhými ľuďmi je opatrná. Vie správne reagovať na akúkoľvek nepredvídanú situáciu v živote. Je pohotová a vo všetkom sa dokáže orientovať. Rada spoznáva nových ľudí, veci i zeme. Je veľmi citlivá a srdečná. Má zmysel pre humor a vie žartovať i sama o sebe. Pre svoj otimizmus je v kolektíve obľúbená a má veľa priateľov. Dokáže sa vžiť do situácie druhých a je ochotná im pomôcť.


Púpava (Pampeliška) 1.-10.2.
V živote býva konzervatívna a nerada sa prispôsobuje novým zmenám. Je priateľská a spoločenská.Vyžaruje harmóniu a v kolektíve je veľmi obľúbená. V spoločnosti pôsobí oslňujúcim dojmom. V láske vyžaduje veľa trpezlivosti a tolerancie, pretože často podlieha negatívnym emóciám. Stresové situácie ju veľmi deprimujú.


Sedmikráska 11.-19.2.
Je veľmi vytrvalá, obetavá a pracovitá.Rada sa obetuje pre druhých. Nie je ľahostajná k cudziemu nešťastiu. V láske je nestála a prelietavá. Vie dobre komunikovať s ľuďmi a presviedčať ich o svojej pravde. Vie sa presadiť a dokáže zvládnuť každú životnú situáciu.


Tulipán 20.-29.2.
Je zamestnaný sám so sebou.Rád chodí do spoločnosti, kde sa cíti ako ryba vo vode.Je zábavný a vyžaruje z neho živelný optimizmus a istota. Neustále vyhľadáva nové dobrodružstvá. V láske je dosť nestály a neustále nespokojný.Často prežíva milostné sklamania. Je dôverčivý, citlivý a veľmi náladový.


Mimóza 1.-10.3.
Má veľmi nestálu povahu. Nie je príliš zameraná na život. Stále od života niečo očakáva a stále po niečom túži. Chce získať majetok, titul a dobré sociálne postavenie. V láske je nestála. U partnera spolieha na istotu a vyžaduje nežnosť. Má malé sebavedomie.


Fialka 11.-20.3.
Nemiluje žiadny hazard ani riziko.Má rada bezpečie a istotu - vždy a vo všetkom. Je učenlivá a inteligentná. Ochotne pomáha druhým. Je naivná, skromná a plná ideálov.Nemá žiadne prehnané nároky. Rada si vypočuje skúsenosti iných a nechá si poradiť. Takisto sama býva pre ostatných dobrým radcom, pretože v nich vzbudzuje dôveru. Vyžaruje kľud a vyrovnanosť. V láske je milá, verná a trpezlivá. Rada žije vo svojom svete snov a fantázií. Často premýšľa o minulosti.


Prvosienka (Petrklíč) 21.-31.3.
Je podnikavá, prispôsobivá a obratná v akomkoľvek zamestnaní. Ľahko a rýchlo dosahuje významného postavenia. Má talent podnikať, angažovať sa v obchode či politike. Je schopná rýchlo realizovať svoje plány a byť dobre finančne zaistená. Takisto v láske rada dobýva a hľadá istotu.


Hortenzia 1.-10.4.
Má dobrú intuíciu. Je diskrétna a elegantná. Má krehký a jemný vzhľad. Vo svojom jednaní je trpezlivá a húževnatá. Dosahuje tak úspechov a stanovených cieľov. Rada sa učí a prejavuje záujem o všetko nové. Druhým ľuďom prináša kľud, šťastie a pohodu.V láske rešpektuje partnerovu slobodu a nezávislosť.


Orgován ( Šeřík)11.-20.4.
Pôsobí citlivým a vyrovnaným dojmom. Je optimistický, veselý , družný a plný životodárnej energie. V živote má šťastie a získa to, po čom túži. Pomáha mu v tom jeho húževnatosť, vytrvalosť a pracovitosť. V láske je veľmi citlivý a vyžaduje veľa pozornosti.


Kamélie 21.-30.4.
Je ctižiadostivá a vášnivá. Usiluje o vedúce úpostavenie.Nerada sa podriaďuje. Všade dosahuje úspech a uznanie. Upútava nielen svojim zjavom , ale aj vystupovaním. Vyžaruje z nej sebaistota a odvaha. Imponuje svojmu okoliu.Má umelecké schopnosti a vyniká v rôznych druhých umeniach. V láske je stála a dokáže partnerovi mnoho ponúknuť.


Pivónia 1.-10.5.
Rozhodná, konštruktívna a plná nových nápadov. Druhí si ju vážia pre jej múdre rozhodnutia. Je optimista s osobitným zmyslom pre humor. V spoločnosti je obľúbená. Má veľa priateľov. Vie sa radovať zo života. V práci je presná a starostlivá. V láske je vášnivá a žiarlivá.


Konvalinka 11.-21.5.
Má rada prepych.Miluje nadovšetko jedlo, pitie, zlato a všetok komfort. Je cieľavedomá, so sklonom k chladnému, triezvemu a racionálnemu uvažovaniu v podnikaní. Kráča priamo k svojmu cieľu. Presne vie, čo od života očakáva. V láske vyžaduje vernosť, úprimnosť a túži byť hýčkaná a silne milovaná.


Ruža 22.-31.5.
Túži po moci a obdive. Nikdy nikomu nemôže byť podriadená, pretože chce rozkazovať a vládnuť druhým. Na svoje okolie pôsobí magnetickým dojmom. Je nadaná a má záujem o umenie a literatúru. Rada vyhľadáva spoločnosť múdrych ľudí. Lásku dokáže prežívať naplno. Nepozná žiadnu strednú cestu. Chce všetko alebo nič. Je stvorená pre veľkú a jedinú lásku.


Azalka 1.-10.6.
Je sentimentálna a náladová.Má vrodený cit pre spavodlivosť. Patrí k ľuďom, ktorí vyžarujú kľud, šťastie a pohodu. Ľahko podlieha citom a stáva sa obeťou sympatií a antipatií. Takisto jej milostný život je plný nestálosti a zvratov. Má dar výrečnosti a vie zaujať druhých. Priťahuje pozornosť ľudí celkom odlišného zamerania, ktorí s ňou vedú diskusie.


Ľalia 11.-20.6.
Predstavuje osobu milujúcu, ale chladnej povahy, odmietavú, zdržanlivú a navonok nedotknuteľnú.Vnútri je veľmi citlivá. Je zmyselná, vášnivá a ľahko citovo zraniteľná. Bojí sa v skutočnosti prejaviť svoje city a pocity. Verejne sa k nim nikdy nechce priznať. Má sklon snívať o veľkej, romantickej a nekonečnej láske.


Sirôtka ( Maceška) 21.-30.6.
Je plná porozumenia pre ostatných. Má v sebe veľké osobné kúzlo. Vyniká veľkou otvorenosťou a srdečnosťou. Má veľa priateľov a je obľúbená v spoločnosti. Nepremýšľa o zajtrajšku, žije v prítomnosti. V citoch má rada pestrosť a nežnosť.V láske je žiadúca a život s ňou je strhujúci.


Jasmín 1.-10.7.
Je húževnatý a uzavretý. Dokáže odolávať všetkým prekážkam. Má silne vyvinutý zmysel pre zodpovednosť. Jeho odvaha mu pomáha dosahovať ciele a realizovať svoje želania. Dokáže sa nadchnúť pre všetko nové a svoju aktivitu a entuziazmus prenáša aj na ostatných. O rodinu sa stará svedomite. Vyžaduje však mnoho lásky a pozornosti.


Margaréta ( Kopretina) 11.-20.7.
Je veľmi koketná, veselá, netrpezlivá so sklonom k flirtovaniu. Lásku ani tak neprežíva, skôr o nej len rozpráva.Snaží sa upozorniť na svoje výnimočné schopnosti a očakáva obdiv a uznanie druhých. Je priateľská a u druhých obľúbená, pretože im dokáže vyjsť v ústrety. Je dobrým psychológom. Šťastie a úspech ju čakajú vo finančnej oblasti.


Karafiát 21.-31.7.
Je úprimný a riadi sa heslom : " čo na srdci , to na jazyku". Má talent odhaľovať slabiny druhých.Sám však nie je vôbec kritický, ani nie je ochotný prijímať kritiku od druhých. Pokladá sám seba za dokonalého. Jeho osobnosť charakterizuje rozhodnosť a stálosť. Výnimočne vyvinutý zmysel pre povinnosť ho núti dokončiť všetky započaté projekty.


Slnečnica 1.-10.8.
Je otvorená, srdečná povaha a prirodzené sympatie jej ponúkajú šťastie a úspech v každej oblasti. Dokáže sa obklopiť príjemnými a zaujímavými ľuďmi, ktorí vytvárajú pozitívnu atmosféru. Rada oslňuje druhých a býva stredom pozornosti. Lichotí jej každá pochvala. Je individualistka, plná výstredných a originálnych plánov. V láske je náročná a málokedy náchádza uspokojenie.


Čakanka 11.-20.8.
Trpezlivosť a vytrvalosť jej dávajú možnosť dosiahnuť svoje životné ciele. Spolieha sa len na seba a svoju nezávislosť. Nebojí sa rizika a mienka druhých ju nezaujíma. Dokáže sa radovať z maličkostí a práve preto je jej život šťastný. V láske je oddaná a vášnivá. Je vždy plná citu, pochopenia a trpezlivosti.


Nezábudka ( Pomněnka) 21.-31.8.
Je citlivá, vnímavá a milujúca.Má porozumenie pre tých, ktorí potrebujú pomoc. I keď pôsobí krehkým dojmom, má dostatok odvahy a sily zdolávať v živote všetky prekážky. Často podlieha nostalgii a sentimentu. Spomína na veci minulé. Je obetavá, starostlivá a srdečná. Potrebuje silného a vyrovnaného partnera, ktorý ju podporí v jej slabých chvíľkach.


Lekno 1.-10.9.
Dokáže si každého získať. Je obdarená dobrou intuíciou. Má veľa priateľov. Vyniká svojim kľudom a vyrovnanosťou. Ide stále dopredu za vytýčeným cieľom. Je veľmi príťažlivá. Verí v ľudskú láskavosť a dobrotu. Partnerovi dokáže byť oporou v ťažkých životných situáciách. Má hodne tvorivých nápadov.
Snežienka 11.-20.9.

Je múdra a ambiciózna. Nevzdáva sa svojich predsavzatí a cieľov. Je veľmi pracovitá a ctižiadostivá. Vyžaruje z nej istota a suverénnosť. Má veľké umelecké schopnosti. Jej optimizmus priaznivo ovplyvňuje jej spolupracvníkov a priateľov. Vie si zvoliť správny smer cesty a urobiť správne rozhodnutia. V láske je jemná, nesmelá a citlivá.


Zvonček 21.-30.9.
Je tak trochu tajnostkár. V živote býva väčšinou úspešný. Je šikovný a všetko mu ide od ruky. Robí veci ľahko a hravo. Jeho vystupovanie je natoľko sebaisté, že si je istý aj sám sebou. U druhých vyvoláva zdanie arogantného a pyšného človeka. Je nestály a vrtošivý. Vyniká svojou inteligenciou. Vie využiť svojho šarmu v živote aj v láske.


Dáhlia ( Jiřina) 1.-10.10.
Je šarmantná, trochu tajomná a plná energie. Na všetko pozerá triezvo a realisticky. Je spoľahlivá. Nie je príliš náročná. Peniaze sú pre ňu len nutnosťou, aby si zabezpečila sociálne istoty. Spolieha sa na svoju nezávislosť a samostatnosť. Najviac potrebuje svoju rodinu, blízkych a priateľov. Partnerovi imponuje jej krása a originalita.


Hyacint 11.-20.10.
Je okúzľujúci, šarmantný, plný života a sviežosti. Zverené úlohy plní presne a včas. Môžeme sa na neho spoľahnúť.Jeho najsilnejšou zbraňou je intuícia, s ktorou zvláda všetky životné skúšky.Dá sa naňho spoľahnúť v práci aj v láske.


Frézia 21.-30.10
Je trochu povrchná a zdržanlivá. Niekedy pôsobí na svoje okolie neserióznym dojmom. V práci je však vytrvalá a húževnatá. Dokáže presadiť svoj názor. V láske je stála a život s ňou je príjemný a mierumilovný.


Chryzantéma 1.-10.11.
Má bystrý rozum, vysoký intelekt a dobré intuitívne schopnosti.To všetko dokáže dobre využiť v súkromnom živote aj v zamestnaní. Potrebuje sa naučiť trpezlivosti a skromnosti. Nemala by toľko podliehať svojim náladám a pocitom.


Narcis 11.-20.11.
Sila vôle a húževnatosť sú jeho hlavné znaky, ktoré mu pomáhajú v uskutočňovaní jeho cieľov. U druhých vzbudzuje úctu a stáva sa populárnym. Je odvážny a túži po pochvale a poctách. Ľahko sa dostáva do konfliktu.Má veľa známych, ale málo skutočných priateľov.


Orchidea 21.-30.11.
Je múdra a pravdovravná. Má dostatok trpezlivosti a je cieľavedomá. Má dobrú intuíciu. Ostatní u nej obdivujú jej eleganciu, bystrosť a prezieravosť. Pre druhých však ostáva tajomnou a večnou hádankou. Je ťažké sa v nej vyznať.V láske je zmyselná a vášnivá. Vyžaduje neustálu pozornosť a komplimenty. V živote dosahuje všetko po čom túži.

Nevädza ( Chrpa) 1.-10.12.
Vyniká svojou energiou, ambíciami a nebojácnosťou. Preto jej činnosti sú korunované úspechom. Má skvelé organizačné schopnosti. Dokáže dobre riadiť kolektív a byť úspešným vedúcim. Obdiv si zaslúži jej obetavosť a pracovitosť. V láske býva málokedy šťastná a hľadá ju po celý svoj život.

Kalina 11.-20.-12.
Je nestála a netrpezlivá. Prežíva veľa emócií a citových zmätkov. Rada cestuje a miluje zmeny. Ide svojou vlastnou cestou. Do práce sa vrhá v rýchlovke, až niekedy stratí záujem dokončiť ju. V láske je žiarlivá a majetnícka.


Imelo 21.-31.12.
Je povahy trpezlivej a húževnatej. Darí sa mu uskutočňovať jeho želania a túžby.Má vôkol seba dostatok priateľov, ktorí sú mu ochotní pomôcť v ťažkých chvíľach. Je príliš racionálny a má málo fantázie. Jeho život je naplnený neistotou a ani v láske nie je príliš šťastný a máva problémy.Svatá TerezaVěřila, že v životě je třeba vytvářet i malé věci správně a s velkou láskou. Svatá Tereza je také patronkou zahradníků, ale i těch, kteří se o květy starají. Je známá svými růžemi.

Pár slov o láske...

5. června 2009 v 20:53 Básne a poviedky
Nemiluju tě pro to, co jsi, ale pro to,
co jsem já, když jsem s tebou....


-
Opravdový přítel je ten, kdo tě drží za ruku a dotýká se tvého srdce...

-
Nejhorší zpúsob jak pocítit , že ti někdo chybí ,
je posadit se vedle a uvědomit si , že už nikdy nebude tvúj....


-
Možná , že neznamenáš nic pro svět,
ale pro někoho múžeš znamenat celý svět...

-
Nestrácej čas pro někoho, kdo ho nechce trávit s tebou...

-
Nikdo si nezaslouží tvé slzy a ten , kdo si je zaslouží,
udělá vše pro to, aby jsi je nemusel prolévat...-
I když tě někdo nemiluje tak, jak by jsi chtěl,
neznamená to, že tě nemiluje celou svou duší...
Naši miláčikovia .... zvieratká

5. června 2009 v 20:12 | Renka |  Naše zvieratká
Pošlite mi fotto Vašich miláčikov a nájdete si ich medzi týmito fotkami ....
Mailová adresa: sara226@azet.sk

Aj takto môžu vyzerať ...

5. června 2009 v 20:08 | Renka |  Deti


Naše zlaté detičky..Vždy nás niečím prekvapia ....

Pošlite mi fotto Vašich detičiek a nájdete si ich medzi týmito fotkami ....
Mailová adresa: sara226@azet.sk


Samota

5. června 2009 v 19:54 | Renka |  Misteriozne
-
Mrtvi nemajú problémy s tým kto kde leží, či kto má aký honosný hrob . Len ľudia "živý" sa nezmestia nikam...
Nestačia im domy ani vily,nestačia im parcely...Stavajú si múry do výšin... Ale po smrti sme si všetci rovný...Nikto si nevezmeme do hrobu viac ,než to v čom sme sa narodili...

/Renka/

Život a smrť

5. června 2009 v 19:09 | David Baird |  Misteriozne
Na jedné straně narození a na druhé smrt,
dvě dějství jedné hry,nazývané život -
a mezi nimi období,kdy je třeba žít...

-
Šťastná myšlenka je ten nejlepší posilující lék.

-
Neupadadejte do kolotoče zvykú:
to bývá začátkem konce.

-
Žijte pro to, v co doopravdy věříte.

-
To, že si dovolíte se zasmát, ještě neznamená,
že neberete život vážně.
Štěstí chce humor a nadhled.

-
Na nic nemyslíme víc
a přitom nic nemúžeme ovplivnit méně než smrt.

-
Kdo říká, že nemúžete žít život, o jakém sníte?

-
Lidstvo je podivné - snažíme se ovládat přírodu
a neumíme ovládnout sami sebe.

-
Nemějte nikdy pocit viny, že jste šťastní.
Život je krátký - berte radost, kde jen múžete.

-
Život je tu proto, aby se žil s radostí.
Proto na své cestě nezapomínejte vonět ke květinám.

-
Hledat štěstí je jako zasadit semínko - je to počin víry.

-
Buďte šťastni vědomím, že nejste na světě sami, kdo se probíjí životem.

-
Být nešťastný je snadné,
ale obvyklejší bývá zápas o štěstí!

-
Odvolejte své řeči o smúle a štěstí přijde.

-
Život je tisíckrát kratší, než aby nás mohl začít nudit.

-
Štěstí pochází ze zjištění,
že největší ztrátou v živote je to,
čemu dovolíme,
aby v nás zahynulo - nikoli smrt sama.


Vtípek

5. června 2009 v 18:43 Humor a zábava
Nový farár bol pri svojej prvej kázni tak nervozny, že takmer
ani nedokázal prehovoriť.Dalšiu nedeľu, pred druhou káznou sa
spýtal prítomného arcibiskupa, že čo by mal urobiť, aby sa
uvoľnil.... Ten mu poradil:"Kvapnite si do vody trochu
vodky,uvidít e,že po niekoľkých hltoch budete trochu kľudnejší"
Farár posluchol radu a skutočne, cítil sa výborne, že by dokázal
rečniť aj vo víchrici uplne kľudne.Po bohoslužbe sa vrátil do
sakristie,kde našiel lístok od arcibiskupa,ktorý mu odkazoval:

Vážený otče.... nabuduce si nalejte vodku do vody, nie vodu do
vodky.V dalšom texte pripájam niekoľko poznámok,aby sa už neopakovalo to,
čo som videl na dnešnej omši:

-na okraj kalicha nie je nutné dávať koliesko citrona

-tie kabínky v bočnej lodi su spovednice,nie toalety

-snažte sa neopierať o obraz Panny Márie,a už vôbec ju nemusíte

objímať a bozkávať

-máme 10 prikázaní ,nie 12.

-apoštolov bolo 12,nie 4 a žiadny z nich nebol trpaslík

-našeho Pána Ježiša Krista a Jeho Apoštolov nenazývame "JC and His

Boys"

-Dáv id porazil Goliáša prakom a kamenom,nie je pravda,že by ho

"dojebal"

- Judáša neoznačujeme za "zkurveného zmrda"

-Svätého Otca sa nepatrí nazývať "Papa Ratzi"

-Bin Ládin nemal nič dočinenia s Ježišovou smrťou

-Svätená voda je na požehnanie,nie na osviežovanie zátylku

-nikdy sa nemodlite sediac na schodíkoch pred oltárom

-hostie sa majú rozdať veriacim,nemajú sa prikúsavať k vínu

-veriaci hádžu príspevky do pokladničky dobrovoľne,odstránte

nápis "Vaše sprepitné je môj plat"

-hriešnici pôjdu do pekla,nie "do piče"

-pri otčenáši je možné dvíhať ruky k nebesám,ale nie sa kývať

do vlny

-vašu iniciatívu,aby si všetci prítomní zatancovali hodnotím

kladne,a le robiť vláčik po celom kostole,to NIE!

Dôležité!!!. ..ten čo sedel v kúte pri oltári a o ktorom ste

tvrdili, že to je "buzík v sukni a trasvestita bez make-upu", to som

bol ja.Dúfam že do budúcej nedele tieto nedostatky napravíte. Inak, na

druhú kázen to bolo celkom dobré

S pozdravom

Arcibis kup

Čakry

4. června 2009 v 23:48 Pre našu dušu


Podľa knihy čakier od autora Cindy Dale čakry regulujú, vyživujú a riadia fyzické,emocionálne,mentálne a duchovné aspekty života v hmotnej rovine.
Samotné čakry slúžia ako otáčavé dvere alebo portály medzi telom ,mysľou a dušou.
Existujú hlavné a vedľajšie čakry.Hlavné čakry riadia najzákladnejšie funkcie a problémy,vedľajšie čakry regulujú menej podstatné problémy.
Z dvanástich čakier,ktoré sa nachádzajú na fyzickej úrovni,leží sedem vo fyzickom tele.
Čakry sú spojené s telesnými orgánmi a teda aj s našou existenciou.Sú vstupnými bránami duchovných energií,ktoré môžu upraviť alebo liečiť našu minulosť,prítomnosť alebo budúcnosť.

O láske

4. června 2009 v 22:08 | Neznámi autor |  Básne a poviedky
-
Na perách mi nežný úsmev rastie,
do budúcna fantázia zaletí,
snívam o tebe - si moje šťastie
si môj život navždy a naveky...

-
Prejdi sa so mnou údolím vášne,
daruj mi dušu,telo i šťastie.
Poďme sa spolu milovať v daždi,
kus môjho srdca ukradla si mi navždy...

-
Si anjiel čo pozná vľúdne slová,
si priateľ čo pred zlom ma schová,
si človek po akom túžim,
si láska,ktorú veľmi ľúbim....

-
Budem tvojim anjielom,
budem kúskom tvojich pier,
budem sa túlať v tvojich snoch,
ktoré budú len o nás dvoch....

-
Nežnosť chcem ti dať,
do dlaní tvoje ruky vziať.
Možno to zmení naše životy,
keď spolu budeme - JA a TY.....

-
Ľúbim ťa o tom pochýn miet,
ľúbim ťa si pre mňa celý svet,
ľúbim ťa a nik na svete to nezmení,vedz,
že moje vyznanie zo srdca pramení....

-
Si moja múza
si môj sen
si moja noc i môj deň.
Si moja radosť
si môj smiech
v zime slnko
v lete sneh....

-
Si pre mňa jediná,
inej už niet.
Si to najkrajšie
čo zdobí tento svet.
Si jediná,ktorú v srdci mám,
nie len v tento deň ti svoju lásku dám...

-
Na mojom líci roztápa sa vločka,
cestu mi zatarasili záveje,
za chvíľu sa však pohladenia dočkám,
vodopádom nehy ma opäť zaleješ...

-
Je temná noc
a ja ti pusu posielam,
šepkám tvoje meno
a tíško zaspávam....

-
Môj pohľad patrí každému,
môj úsmev iba niekomu,
ale moja láska patrí len tebe a nikomu inému....

-
Raz v noci prisil sa mi sen,
bola si v ňom ty a s tebou bol krásny celý deň.
S tebou sa mi aj nebo krásne zdá,
hoc viem,že si záhadná....

-
Keď si sa narodila,tak pršalo.
Ale to nebol dážď,
to nebo plakalo,že stratilo svoju najmilšiu hviezdičku....

-
Včera mi volali z neba,
že sa im stratil najmilší a najsladší anjielik.
Ale neboj sa , ja ťa neprezradím!

-
Byť teraz anjielom,
tíško pri tebe byť,
cítiť tvoje telo,
pri ňom sa prebudiť....

-
Keby každá kvapka čo dnes padne, bola tvojim bozkom,
prosil by som oblaky, aby nikdy neprestalo pršať...

-
Prvý ranný lúč padol ti do okna
a ty vstávaš sama,
bez pusy odomńa.
Iba jednu ti poslať chcem,
aby si mala krásny celý deň....


Láska

4. června 2009 v 21:43 Pridajte svoj citát alebo motto
- Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. - Corneille

- Abys byl milován, miluj! - Neznámi autor

- Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest. - Neznámi autor

- Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. - Publius Syrus

- Příliš dlouhé odloučení zabíjí milence nebo lásku. - Quitard